Nyttig informasjon

HMS og sikkerhet

Tamburhagen Borettslag har valgt å holde boligene med røykvarslere og brannhåndslukker som fast inventar. Men det innebærer at du som eier må følge opp normalt vedlikehold, som å faktisk sjekke om dem fungere som dem skal. Ved skade eller mangler må du varsle styret.

1. Desember, på røykvarslerens dag sendes det ut påminnelse om kontroll av dette. Se mer under.

Garasjebygg

Alle som bor i Tamburhagen Borettslag har en egen garasje tilknyttet boligen. Til garasjedøren skal det være 2 stk fjernkontroller og 2 stk nødnøkler som følger boligen. Vi håper at du som bruker følger med på at dører og låser fungerer slik som dem skal og at garasjen holdes i orden. Ved skade, mangler eller behov for vedlikehold må du varsle styret.

Ønsker du å benytte garasjen til din nye elbil/hybrid, kontakt styret før anskaffelse. Dette med tanke på hvordan du skal montere din ny ladeboks.

TV og internett

Postkasser

Vi har et stort område og det er mange som skal dele postkassestativ og søppeldunker. Alle boliger er tildelt sin egen postkasse på dedikert plass, se oversikten nedenfor.

Søppeldunker

Det er viktig at alle benytter dem søppeldunkene som er tiltenkt sin bolig så alle får plass til søppel. Det oppfordres til at våre beboere kildesorterer slik at vi unngår overfylling av søppeldunker samt at vi da unngår å plages med mus og rotter rundt søppelplassene.

Informasjonshefte

Litt om mangt om det å bo i Tamburhagen Borettslag

Hvordan opprette Min Side USBL

Styret oppfordrer alle våre beboere om å aktivere Min Side USBL for å holde seg oppdatert over viktig informasjon fra Styret

Tilhengere i borettslaget

Det finnes en egen plass for tilhengere i enden av midterste garasjebygg i Bjørnefaret (først til mølla)

Med vennlig hilsen Styret

© Tamburhagen borettslag 2015 – 2018

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com