Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR TAMBURHAGEN BORETTSLAG

Hver enkelt borettshaver er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen og husleiekontrakten blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Husordenen inneholder ikke bare plikter:  Vær oppmerksom på at den skal sikre ro, orden og hygge i hjemmene.

 

Alminnelige bestemmelser

 1. Det er den enkelte borettshaver som er ansvarlig for at det er ryddig ved husene. Alle innredninger, og alt utstyr ellers, må behandles med forsiktighet. Ved utvendige forandringer og påkostninger av leiligheten skal dette først godkjennes av styret.
 2. Ved kjøring på området må det utvises den største forsiktighet. Parkering/gjesteparkering skal ikke skje langs veiene.
 3. Balkongene kan brukes til lufting av klær og sengetøy, men risting av matter og tepper er forbudt.
 4. Flaggstenger, markiser, skilt, antenner, paraboler osv. må ikke settes opp uten tillatelse.

Dyrehold

 1. Husdyr må ikke holdes uten styrets tillatelse
 2. Veiledende begrensning er kun to søknadspliktige husdyr pr andel

Regler om ro i leiligheten

 1. Sang, høylydt tale og bruk av musikkinstrumenter, stereoanlegg og lignende må ikke forekomme mellom kl.23.00 og kl.07.00. Det skal mellom 07.00 og 23.00 generelt vises hensyn til naboer.

Søppel og renhold

 1. All søppel pakkes inn og legges i anviste beholdere og stativ. Juletrær, store mengder av papp, plast og annet som ikke ansees for ”vanlig” søppel, bringes til deponi av leieboeren selv.
 2. Snørydding ved hver leilighet til nærmeste kjørbare vei ordnes av leieboeren selv.

Framleie

 1. Framleie må godkjennes av styret. Borettshaver er ansvarlig overfor borettslaget for alle skader og ulemper som borettslaget eller borettshaverne får av et framleie.

Parkering

 1. På grunn av begrensede parkeringsflater i borettslaget er det ikke tillatt i la bil stå sammenhengende parkert på borettslagets felles parkeringsplasser utover to uker. Ved behov for parkering utover dette må bileier søke styret for utferdigelse av parkeringstillatelse.
 2. All parkering av båter og uregistrerte biler er forbudt.
 3. Korttidsparkering, definert som all parkering inntil 14 dager, av campingvogner, campingbiler, tilhengere og lignende, må godkjennes av styret. Godkjenningen gjelder da for en periode på inntil 14 dager. All langtidsparkering, definert som all parkering over 14 dager, av campingvogner, campingbiler, tilhengere og lignende er forbudt.
 4. Parkering i felles innkjørsler er forbudt. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing (maks. 30 minutter).
 5. Firmabiler, nyttekjøretøy og ellers andre kjøretøy knyttet til profesjon må stå parkert ved garasjeanleggene.

 

Styret i Tamburhagen borettslag

© Tamburhagen borettslag 2015 – 2018

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com