Søknad: Endringer

Ønsker du å gjøre permanente endringer i egen hage eller på boligen din, så kreves det at du sender Styret en søknad i forkant av oppstart

Arbeidet kan ikke påbegynnes før du har fått godkjenning av Styret. Større endringer kan medføre at søknaden om endring må fremmes for Generalforsamlingen og/eller godkjennes av Holmestrand Kommune før arbeid kan påbegynnes.

Varige endringer kan for eksempel innebære: Montering av varmepumpe, levegger og eller bygging av platting, beplantning av hekker oppsett av gjerder eller oppføring av boder.

Last ned skjemaet nedenfor, skriv ut og fyll ut.

Søknad kan du levere fysisk, eller scann inn utfylt dokument og sende det til oss på epost.. Styrets postkasse finner du i Y-krysset i Bjørnefaret. Kontaktinformasjon til styret finner du på MinSide USBL.

For enklere og raskere saksgang vennligst vedlegg f.eks en skisse over prosjektet, med info om plassering og fysiske mål.

© Tamburhagen borettslag 2015 – 2018

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com