Styret

Styret i Tamburhagen borettslag består frem til generalforsamlingen i 2024 av:

  • Kjell-Arne Bastiansen (Styreleder og HMS ansvarlig)
  • Martin Ruud (Nestleder)
  • Tone Næss (Sekretær)
  • Karin Laura Nikolaisen
  • Nils Anton Brekken
  • Haakon Hvaal

Ønsker du å kontakte styret, styrets medlemmer eller varamedlemmer finner du kontaktinfo på MinSide USBL.

Styret sin postkasse finner du på postkassestativet i Y-krysset i Bjørnefaret

Er det saker av høy viktighet, så er jeg å treffe på tlf: 454 41 744

Kjell-Arne Bastiansen
Styreleder

© Tamburhagen borettslag 2015 – 2018

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com